Javier Pérez “Corona”

In September 2018 heeft de kathedraal in alle rust een nieuw, klein maar fantastisch kunstwerk welkom geheten. In de kapel van de Nood Gods is er een hedendaagse dornenkroon van Javier Pérez tentoongesteld.

Onze pastoor Bart Paepen geeft uitleg:

” ‘Corona’ van Javier Pérez is een glazen doornenkroon op een rijkelijk kussen, gedragen door een fragiele houten constructie.

Het werk verwijst zowel naar het lijden van Christus als naar het doorbreken van het licht van zijn verrijzenis. Beide vormen ze een centraal element van onze christelijke verkondiging. De kwetsbaarheid van het werk drukt uit hoe weinig evident deze blijde boodschap vandaag is. Ze levert zich als het ware over aan de individuele reactie van de persoon die ermee geconfronteerd wordt. Ofwel gooi je het geheel omver ofwel koester je het. Er lijkt geen tussenweg mogelijk.

‘Corona’ staat in de Nood Godskapel omdat daar zowel het lijden en de dood als de verrijzenis zo sterk aanwezig zijn. De link met de doornenkroon op het glasraam is het meest voor de hand liggend.”

 

In September 2018 the cathedral quietly welcomed a new, small but fantastic piece of art. In the  Chapel of Lamentation a contemporary crown of thorns by Javier Pérez is exhibited.

Our Father Bart Paepen explains:

” ‘Corona’ by Javier Pérez is a crown of thorns made out of glass on a rich pillow, carried by a fragile wooden construction.

The work refers both to the suffering of Christ and the breakthrough of the light at his resurrection. They are central elements of our Christian message. The fragility of the work expresses how this bright message is less obvious today. It delivers itself as the truth to the individual reaction of a person that gets confronted with it. Either you throw the whole over or you nourish it. There seems to be no middle ground.

‘Corona’ is placed in the Chapel of Lamentation because the suffering and death as well as the resurrection are strongly present here. The link with the crown of thorns in the stained glass is the most obvious one.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.